Wat is de ziekte van Lyme

Wat is de ziekte van Lyme en hoe kom je eraan?

De ziekte van Lyme neemt hand over hand toe. Aangezien de klachten zeer divers zijn en een wisselend karakter hebben, wordt de ziekte heel vaak niet herkend en niet of te laat behandeld. Bovendien is door middel van bloedonderzoek niet onomstotelijk vast te stellen of iemand de ziekte van Lyme heeft. Daardoor lopen veel mensen met deze ziekte rond zonder het zelf te weten.

Van de ziekte van Lyme wordt aangenomen dat deze wordt veroorzaakt door een tekenbeet. Maar ook muggen, horzels, mijten, vlooien, vogels en huisdieren (o.a. door likken) kunnen een Borrelia besmetting veroorzaken.

De tekenbeet die je ontdekt na aanleiding van een rash (rode kring op je huid) levert vaak de minste problemen op. De ziekte van Lyme wordt vooral veroorzaakt door de tekenbeet die je ongemerkt krijgt want soms krijgt men een kring (EM), maar vaak helemaal niet.

De Borreliabacterie imiteert  daarbij meer dan 300 ziektebeelden. Bij patiënten met ME, MS, Parkinson, fibromyalgie, dementie,depressie, aangezichtsverlamming, autisme, ADD, ADHD, schizofrenie, SLE (lupus), ziekte van Stills en Guillain Barré wordt regelmatig de Borreliabacterie aangetoond. Daarnaast is het belangrijk te weten dat de Borrelia-bacterie niet alleen door een teek wordt overgebracht zoals officiële kanalen vermelden.  (Bron : N.V.L.P.).

De ziekte van Lyme is een multi- systeem ziekte en kan bijvoorbeeld al jouw organen aantasten.

Het is een bacteriële infectie ziekte maar deze gedraagt zich als een virus, waardoor sommigen denken dat het een virus is.

Heeft u vragen over wat de ziekte van Lyme precies is kijk dan op de website van Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten: klik hier

Wat zijn de symptomen?

Let op! Veel van deze symptomen zijn algemene klachten, die ook bij andere aandoeningen vóórkomen. Het hebben van een aantal van deze algemene klachten zegt op zichzelf dus niet zo veel. In combinatie met andere aanwijzingen kunnen ze een ondersteuning bieden bij de diagnose.

Verder zijn er per persoon verschillen wat betreft de symptomen, de ernst, de volgorde, etc. De ziekte van Lyme verloopt dus niet bij iedereen op dezelfde wijze.

0. Tekenbeet?
1. Uitslag of andere huidafwijkingen ter plaatse van de tekenbeet (zoals een EM)
2. Huiduitslag op andere plaatsen
3. Haaruitval
4. Onverklaarbare temperatuur-verhoging, koorts
5. Onverklaarbare koude rillingen
6. Onverklaarbare transpiratie, nachtelijke zweetaanvallen
7. Ernstige vermoeidheid (vgl CVS)
8. Frequente infecties (o.a. sinusitis, luchtweginfecties)
9. Klierzwelling (hals, oksels, liezen)
10. Pijnlijke keel
11. Kortademigheid, hoesten
12. Toegenomen intolerantie voor alcohol, kater
13. Maagklachten, buikpijn
14. Verlies van eetlust
15. Veranderde stoelgang (obstipatie, diarree)
16. Onverklaarbare gewichtsverandering > 3 kg
17. Hartkloppingen , overslaan van het hart
18. Pijn in de borstkas, ribben
19. Pijn en/ of zwelling in gewrichten
20. Pijn in (aanhechting van) spieren en pezen (vgl fibromyalgie)
21. Stijfheid in de nek, kraken van de nek
22. Stijfheid van gewrichten en/of rug
23. Hoofdpijn
24. Tintelingen, dove plekken, plaatselijk branderige of stekende pijn
25. Spiertrekkingen in het gezicht of elders
26. Spierkrampen, restless legs
27. Onverklaarbaar trillen of schokken
28. Halfzijdige gezichtsverlamming (Bell’se parese)
29. Zwelling rond de ogen
30. Dubbelzien, tunnelzien, moeite met scherp zien
31. Overgevoeligheid voor licht
32. Pijn of jeuk in oren
33. Oorsuizen, zoemen of fluiten
34. Overgevoeligheid voor geluiden
35. Duizeligheid, evenwichtstoornis, toegenomen reisziekte
36. Licht in het hoofd, problemen met staan/ lopen
37. Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen
38. Somberheid en/of angstigheid, piekeren
39. Problemen met slapen (te weinig, te veel), vermoeid wakker
40. Verwardheid, moeite een gedachtespoor vast te houden
41. Moeite met concentratie, nieuwe informatie begrijpen, begrijpend lezen
42. Vergeetachtigheid, slecht korte-termijn geheugen
43. Oriëntatie problemen (verdwalen, dingen kwijt raken)
44. Problemen met spreken (woorden vinden, verkeerde woorden zeggen, stotteren, slecht articuleren)
45. Geïrriteerde blaas, niet kunnen ophouden van urine of juist moeilijk kunnen plassen.
46. Seksuele functiestoornis, verminderde zin in seks
47. Pijn in de onderbuik
48. Alleen mannen: Pijn in de zaadballen
49. Alleen vrouwen: Melkuitvloed uit de borst (galactorrhea)
50. Alleen vrouwen: Onverklaarde onregelmatige menstruatie

 

Advertenties